Příslušenství

Otočné stoly, paletizace a desková pole

Široká nabídka automatických nebo manuálních frézovacích hlav, lícních desek a mnoha dalšího, co ke svému novému stroji můžete potřebovat.

Specifikace

Otočné stoly

Všechny stoly mají mimořádnou přesnost polohování (4 arcsec 0.010 mm/1000 mm radius). Během polohování nevznikají žádné třecí odpory. Díky jednoduchému designu a kvalitním dílům, ze kterých jsou  vyrobeny, vyžadují stoly Fermat pouze minimální údržbu. Otočné stoly se skládají z lože, saní a otočné upínací desky. Otočná deska se díky saním pohybuje po ose V a je umístěna na křížovém ložisku, což zajišťuje vysokou nosnost a minimální pasivní odpor. Otočný stůl se hydraulicky upíná v osmi (T25, T40 a T50) nebo ve čtyřech místech (T10, T20), čímž se zamezuje otáčení během obrábění, a tedy dosahuje vysoké přesnosti. Stůl je řízen řídícím systémem stroje. Uprostřed stolu je rotační snímač, který umožňuje automatické polohování s inkrementem 0,001°. Standardně otočný stůl funguje jako kontinuální čtvrtá osa stroje.

https://www.youtube.com/watch?v=y-wWoBjnInY


T10 T20 T25 / T40 / T50 T80 / T100
Rozměry upínací desky (mm) 1250 x 1400, 1400 x 1600, 1600 x 1600,   1600 x 1800

1600 x 1800, 1800 x 2200, 1800 x 2600,   2000 x 2400, 2500 x 2500, 2000 x 3000

2000 x 2000, 2000 x 2500, 2500 x 2500,   2500 x 3000, 3000 x 3000, 3000 x 3500,   3500 x 3500

3000 x 3000, 3000 x 3500, 3000 x 4000,    4000 x 4000

Maximální zatížení stolu (kg) 10000 20000 25000, 40000, 50000 80000, 100000
Pojezd stolu v lineární ose (mm) 2000 - 3000 2000 - 5000 1200 - 9500
T-drážky 22H8 / 22H12 22H8 / 22H12 (opce 28H8 / 22H12) 28H8 / 28H12 (opce 36H8 /36H12)
Pracovní pojezd v lineární ose (mm/min) 1 - 8000 1 - 8000 1 - 10000
Rychlost polohování v rotační ose B (ot./min.) 2 (opce 10) 2 (opce 5) 0 - 1,7
Max. úhel náklonu (v °) x x x 0 - 10°


Paletizace

Automatická výměna palet krátí neproduktivní dobu během procesu obrábění tím, že umožňuje obrábění na jedné paletě, zatímco další paleta je využívána na přípravné práce (upevnění obrobku, očištění).

 SYSTÉM ZERO POINT


Systém upínání palet na nulové body, přičemž počet palet není nijak omezen. Stůl má zabudované jednotky, které slouží k upínání palet.

• Čep drží v pozici dva písty.

• Písty upínají čepy pomocí osmi pružin.

• Písty se uvolňují vzduchem.

• Vhodné ke všem strojům Fermat.


 AUTOMATICKÁ POSUVNÁ PALETIZACE 

• Dva stoly na jednom loži – osa X.

• Maximální nosnost jednoho stolu je až 40 tun.

• Rozměry stolů: 1200x1200 mm – 3000x3000 mm


 AUTOMATICKÁ OTOČNÁ PALETIZACE 

• Dvě palety na společném loži.

• Maximální nosnost jedné palety je 5 tun.

• Rozměry palet: 1200x1200 mm, 1200x1400 mm, 1400x1600 mm


 AUTOMATICKÁ PALETIZACE 

• 2 palety kolmo k ose X, každá na svém loži.

• Maximální nosnost jedné palety je 15 tun.

• Rozměry palet: 1600x1800 mm, 1800x2200 mm, 2000x2400 mm


Desková pole


Dostupné v rozměrech [mm]:

2000x2000 x250
2500x2000 x250
3000x2000 x250
3500x2000 x250
4000x2000 x250
4500x2000 x250
5000x2000 x250
5000x2000 x300
5500x2000 x250
6000x2000 x250
6500x2000 x250
7000x2000 x250
7500x2000 x250
8000x2000 x250